Pinterest
Facebook
Elállás joga PDF Nyomtatás E-mail

A Vevő elállásának joga

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől 14 napon belül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő elállási jogát írásbeli nyilatkozat eljuttatásával gyakorolhatja az Eladó felé. Ha a Vevő eláll az Eladóval kötött szerződéstől, akkor a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költségeket.

A Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg számára átadott tételt, vagy  a terméket sérülten küldi vissza, az Eladó a hiányzó vagy sérült tételekért díjat számít fel a Vevőnek. Ennek mértéke egyedi elbírálás alapján a hiányzó vagy sérült részek, illetve a termék állapotának megfelelően kerül megállapításra.

Az Eladó a Vevő elállása esetén fenntartja a jogot arra, amennyiben a visszaszállított eszközön olyan amortizációs jelek, külsérelmi nyomok, karcolás, törés található és/vagy a termék működésképtelen (nem rendeltetésszerű használat következményeképpen), hogy a Vevő vásárlástól való elállását elutasítsa.

Általános esetben, ha a Vevő el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. kormányrendeletben rögzítettek szerint teheti meg.

Az elállási jog a jogi személyeket nem illeti meg.

 

Az Eladó elállásának joga

Amennyiben az Eladó 8 munkanapon belül áruhiány vagy a választott termék megszűnése miatt nem tudja várható szállítási határidővel visszaigazolni a Vevő felé a megrendelését és szállítani a rendelt terméket, úgy a megrendelés teljesítésétől elállhat.

Amennyiben az Eladó nem tudja a megrendelt terméket szállítani, helyettesítő terméket ajánl, ami ár/érték arányában, főbb paramétereikben megegyezik az eredetileg megrendelt termékkel. A Vevőt az eredetileg választott termék megrendelése nem kötelezi az Eladó által ajánlott termék megvételére, illetve az Eladó ez esetben nem kötelezhető az eredeti megrendelés teljesítésére.

Az Eladó összes ajánlata a készlet erejéig érvényes, és minden esetben függ az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail-t követő, szállítási idővel megjelölt, konkrét szállítási adatokat tartalmazó e-mail kiküldésével tekinti a szállítási szerződést a részéről elfogadottnak.

Az Eladó nem felelős kommunikáció technikai, vis major folytán adódó problémákért.

Ezek lehetnek:

  • webáruház hibás működése miatti rendelés meghiúsulás
  • Internetes kapcsolati hiba miatt nem érhető el az áruház
  • a Vevő által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó költségeit az Eladó kiszámlázhatja a Vevő felé) és emiatt a kiszállítás nem lehetséges

Az Eladó az áruházban szereplő termékek árait bármikor és szabadon megváltoztathatja. Ezek az árak az áruházban történő megjelenítés időpontjától lépnek életbe. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áruházban megjelenített ártól eltérő, a Vevővel kölcsönösen elfogadott áron értékesítse a termékeit. Az Eladó a Vevőnek, szállítási határidő feltüntetésével, és pontos információkkal küldött levélben megadott áron értékesíti a terméket.

Módosítás dátuma: 2015. február 10. kedd, 18:44